TÀI LIỆU

Đại hội lần thứ IV hội xuất bản Việt Nam

Đại hội lần thứ IV hội xuất bản Việt Nam

Ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội lần thứ IV Hội Xuất bản Việt Nam
Xem thêm

Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân

Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân

Trong hai ngày 1-2 tháng 6 năm 2017, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2017
Xem thêm

Quy chế quản lý tài chính của Hiệp hội in Việt Nam

Quy chế quản lý tài chính của Hiệp hội in Việt Nam

Quy chế quản lý tài chính của Hiệp hội in Việt Nam
Xem thêm

Quy chế khen thưởng và kỷ luật của Hiệp hội In Việt Nam

Quy chế khen thưởng và kỷ luật của Hiệp hội In Việt Nam

Quy chế khen thưởng và kỷ luật của Hiệp hội In Việt Nam
Xem thêm

Quy chế hoạt động của văn phòng

Quy chế hoạt động của văn phòng

Quy chế hoạt động của văn phòng
Xem thêm

DANH SÁCH HỘI VIÊN