TÀI LIỆU

Khánh Thành Nhà bia Tổ sư nghề khắc ván in

Khánh Thành Nhà bia Tổ sư nghề khắc ván in

Ngày 17/02/2019, tại khu di tích lịch sử quốc gia Đình Làng Liễu Tràng
Xem thêm


TÌM HIỂU VỀ IN BẢO MẬT - Phần 2

TÌM HIỂU VỀ IN BẢO MẬT - Phần 2

PGS.TS Trần Văn Thắng, TS.Nguyễn Quang Hưng - Bộ môn Công nghệ In, ĐHBK Hà Nội
Xem thêm

HỘI NGHỊ LẦN THỨ II BAN CHẤP HÀNH HỘI IN HÀ NỘI

HỘI NGHỊ LẦN THỨ II BAN CHẤP HÀNH HỘI IN HÀ NỘI

Thực hiện chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành Hội In Hà Nội khóa IV
Xem thêm


DANH SÁCH HỘI VIÊN