GIỚI THIỆU

Hệ thống tổ chức

Hệ thống tổ chức

                                                                                  

 1.Đại hội toàn thể là cơ quan có quyền cao nhất quyết định những vấn đề lớn của Hiệp hội như: Xây dựng Điều lệ, Tổ chức bộ máy, Phương hướng nhiệm vụ, Xây dựng và phát triển Hội, công tác Đối ngoại... Nhiệm kỳ Đại hội là 5 năm.

Số lượng hội viên đến thời điểm hiện tại là 180 đơn vị. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của các hội viên: In xuất bản phẩm, báo chí, tem nhãn bao bì, văn hóa phẩm; In bảo an; Cung ứng vật tư, thiết bị cho ngành sản xuất in; Sản xuất vật liệu, chế tạo phụ tùng, thiết bị thay thế; Tư vấn, Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành in…

 

2.Ban Chấp hành được Đại hội bầu và có trách nhiệm điều hành công việc  của Hiệp hội giữa hai kỳ đại hội. Hiện nay Ban chấp hành có 38 người.

 

3.Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ để xử lý công việc thường xuyên của Hiệp hội. Ban Thường vụ gồm 13 Ủy viên.

 

4.Các Ban chuyên môn và cơ quan Hiệp hội:

 -Chính sách-Pháp luật

-Đối ngoại

-Kiểm tra

-Tổ chức-Khen thưởng-Kỷ luật

-Thông tin Khoa học, Công nghệ và Đào tạo

-Văn phòng

-Tạp chí In & Truyền thông

 

5.Các Hội địa phương và Chi hội:

   -Hội in Hà Nội

   -Hội in Thành phố Hồ Chí Minh

   -Chi hội In Trung Du-Miền Núi phía Bắc

   -Chi hội In Bắc Miền Trung

   -Chi hội In Đồng bằng sông Cửu Long

 

6.Chức danh lãnh đạo chủ chốt:

Ông Nguyễn Văn Dòng

Chủ tịch

SĐT : 0903 801 397

 

Ông Nguyễn Xuân Thịnh

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký

SĐT : 0913225907 

 

Ông Ngô Anh Tuấn

Phó Chủ tịch 

SĐT : 0903 702 460

 

Ông Nguyễn Văn Tâm

Phó Chủ tịch 

SĐT : 0913 201 193

 

Ông Trần Bình Trọng

Phó Chủ tịch 

SĐT : 0982 565 445

 

Ông Trần Trung  

Phó Chủ tịch 

SĐT : 0913414929

 

 

*Cơ quan điều hành và liên hệ của Hiệp hội là Văn phòng.

  Trụ sở: Tầng 5, Số 38 Bà Triệu, Hoàn Kiếm Hà Nội

   Điện thoại/Fax: 04 39365254        

   Emailhhivn.vpa@gmail.com

   Website: www.vinaprint.com.vn

 


DANH SÁCH HỘI VIÊN