Tin tức hiệp hội

Hội thảo “ Mô hình cơ quan cạnh tranh trong dự thảo luật cạnh tranh “ ( Sửa đổi )

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong điều kiện mới, Bộ Luật Cạnh tranh (sửa đổi) đang được các cơ quan chức năng tích cực xây dựng

Đến nay Dự thảo lần 2 đã được hoàn chỉnh. Một trong những  điều bất cập của Luật Cạnh tranh 2004, dẫn đến hiệu quả trong thực tiễn chưa cao là địa vị, mô hình tổ chức của cơ quan cạnh tranh chưa hợp lý. Để có cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình tổ chức cơ quan cạnh tranh thuyết phục và hiệu quả, Cục quản lý cạnh tranh được Bộ Công thương ủy quyền tổ chức Hội thảo:”Mô hình cơ quan cạnh tranh trong Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Hội thảo đã được tổ chức sáng ngày 19 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nội. Đến dự có ông Trương Đình Tuyển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương mại, ông Nguyễn Đình Cung Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, đại diện Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các Hiệp hội nghề nghiệp…

Từ mô hình Cục quản lý cạnh tranh hiện nay dự kiến sẽ đề xuất thành lập Ủy ban cạnh tranh Quốc gia nhà nước trực thuộc Chính phủ, nhằm nâng cao vai trò vị thế của cơ quan để vận hành Luật đi vào cuộc sống hiệu quả trong tình hình mới của thị trường. Các đại biểu hy vọng Luật cạnh tranh (sửa đổi), dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2018) sẽ góp phần thúc đẩy thị trường lành mạnh cũng như bảo vệ người tiêu dùng trong giai đoạn phát triển mới.

PV


Tin tức liên quan


DANH SÁCH HỘI VIÊN