TÀI LIỆU

Đại hội Hiệp hội In Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội Hiệp hội In Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 8 tháng 12 năm 2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội In Việt Nam đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ III( 2016 – 2021)
Xem thêm

BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI IN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 -2021

BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI IN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 -2021

Danh sách Ban chấp hành , Ban thường vụ , Ban kiểm tra Hiệp hội In Việt Nam nhiệm kỳ 2016 -2021
Xem thêm


Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Với tinh thần tương thân tương ái trong hoạn nạn, Lãnh đạo Hiệp hội In Việt Nam đã ra lời kêu gọi cộng đồng các cơ sở in, trong và ngoài Hiệp hội chung tay góp sức ủng hộ Công ty Cổ phần In Quảng Bình vượt qua khó khăn do thiên tai.
Xem thêm


DANH SÁCH HỘI VIÊN