Tin tức hiệp hội

Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân

Trong hai ngày 1-2 tháng 6 năm 2017, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2017

   Đến dự và chỉ đạo Hội nhị có đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương. Gần 300 đại biểu là cán bộ đảm trách công tác đối ngoại của các Tổ chức, Hiệp hội nghề nghiệp, xã hội đã về dự.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo về tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, do đồng chí Vương Đình Quý, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao trình bày. Nhiệm vụ đặt ra đối với các đoàn  thể, tổ chức nhân dân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đã được đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Vụ Trưởng, Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ban Đối ngoaih Trung ương trình bày. Một số nội dung, văn bản, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân cũng đã được cung cấp cho các đại biểu. 

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Trần Đắc Lợi phân tích nguyên nhân những vấn đề đang diễn ra trên toàn cầu, đến khu vực. Đó là cuôc khủng hoảng mô hình phát triển, sự hồi phục của chủ nghĩa tự do mới, toàn cầu hóa…Trước tình hình đó, yêu cầu công tác đối ngoại phải có bước phát  triển mới. Hoạt động công tác đối ngoại nhân dân là một kênh quan trọng của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Trước hết các tổ chức, Hiệp hội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị  số 04-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư khóa XI “ Về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tinh hình mới”.

PV.


Tin tức liên quan


DANH SÁCH HỘI VIÊN