TÀI LIỆU


 QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “ TẠP CHÍ IN VÀ TRUYỀN THÔNG ”

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “ TẠP CHÍ IN VÀ TRUYỀN THÔNG ”

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “ TẠP CHÍ IN VÀ TRUYỀN THÔNG ”
Xem thêm

 Hội nghị gặp gỡ báo chí với doanh nghiệp

Hội nghị gặp gỡ báo chí với doanh nghiệp

Chiều ngày 19/6/2017, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) đã tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ báo chí với doanh nghiệp, doanh nhân”
Xem thêm

Công ty In Tiến Bộ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao  năm 2017

Công ty In Tiến Bộ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao năm 2017

Sáng ngày 14/4/2017, tại sân Trụ sở Công ty In Tiến Bộ số 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Công ty In Tiến Bộ đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao năm 2017.
Xem thêm

Chương trình làm việc của đoàn tham gia Triển lãm CHINA PRINT 2017

Chương trình làm việc của đoàn tham gia Triển lãm CHINA PRINT 2017

Chương trình làm việc của đoàn tham gia Triển lãm CHINA PRINT 2017
Xem thêm

DANH SÁCH HỘI VIÊN