TÀI LIỆU

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ 60/2014/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ 60/2014/NĐ-CP

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP,
Xem thêm

KHAI MẠC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5

KHAI MẠC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5

Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại Công viên Thống Nhất Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5
Xem thêm


 QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “ TẠP CHÍ IN VÀ TRUYỀN THÔNG ”

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “ TẠP CHÍ IN VÀ TRUYỀN THÔNG ”

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “ TẠP CHÍ IN VÀ TRUYỀN THÔNG ”
Xem thêm

 Hội nghị gặp gỡ báo chí với doanh nghiệp

Hội nghị gặp gỡ báo chí với doanh nghiệp

Chiều ngày 19/6/2017, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) đã tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ báo chí với doanh nghiệp, doanh nhân”
Xem thêm

DANH SÁCH HỘI VIÊN