TÀI LIỆU

MỜI TÀI TRỢ CHO QUỸ HB NGÀNH KỸ THUẬT IN VÀ TRUYỀN THÔNG

MỜI TÀI TRỢ CHO QUỸ HB NGÀNH KỸ THUẬT IN VÀ TRUYỀN THÔNG

Kính gửi: Quý doanh nghiệp và Anh/Chị cựu sinh viên
Xem thêm

CÔNG NGHIỆP IN VỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

CÔNG NGHIỆP IN VỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Sự phát triển của công nghiệp in tiến tới Công nghiệp 4.0
Xem thêm

GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM

GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM

Hiệp hội Bao bì Việt Nam triển khai tổ chức lần đầu tiên “Giải thưởng Bao bì Việt Nam”.
Xem thêm

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Giấy Bãi Bằng, niềm tự hào của người Việt
Xem thêm

DANH SÁCH HỘI VIÊN