GIỚI THIỆU

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Đầu những năm 2000, công cuộc đổi mới đã thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng trưởng mạnh mẽ. Kinh tế thị trường nhiều thành phần tạo cơ hội cho nhiều  ngành nghề phát triển, nhiều doanh nghiệp ra đời. Ngành in là một trong những ngành thay đổi, phát triển mạnh mẽ bởi không chỉ phục vụ cho in xuất bản phẩm, báo chí mà còn đáp ứng nhu cầu tem, nhãn, bao bì cho các loại sản phẩm hàng hóa của xã hội. Cơ chế quản lý Nhà nước thay đổi. Doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường với chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Doanh nhiệp tư nhân phát triển mạnh. Trong điều kiện đó, nhu cầu liên kết của các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề để chia sẻ cũng như tạo nên sức mạnh cộng đồng là tất yếu.

Ngày 08 tháng 12 năm 2005, tại Khách sạn Tây Hồ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Ban Vận động thành lập Hiệp hội In Việt Nam đã họp trù bị về việc tiến hành Đại hội thành lập Hiệp hội In Việt Nam. Thành phần Hội nghị gồm có các ông:

   1.Bùi Doãn Nề, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP In Hàng không

   2.Nguyễn Văn Dòng, Giám đốc Công ty In Trần Phú

   3.Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Công ty In Tạp chí Cộng sản

   4.Nguyễn Quang Đoài, Giám đốc Công ty In Công đoàn

   5.Vũ Việt Thắng, Giám đốc Nhà In Báo Sài gòn Giải phóng

   6.Huỳnh Văn Bé, Giám đốc Xí nghiệp In Cần Thơ

   7.Nguyễn Xuân Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV In Tiến Bộ

   8.Lê Thế Nghĩa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại 

                               và In Thống Nhất

   9.Đỗ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường THKT In

   10.Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty In Ba Đình, Thanh Hóa.

 

Ngày 26 tháng 2 năm 2006, tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đại hội thành lập Hiệp hội In Việt Nam đã được tiến hành trọng thể. Đại hội đã thông qua Điều lệ; Đề ra Chương trình hành động của Hiệp hội; Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ I với 35 ủy viên, trong đó có 11 ủy viên Thường vụ.

*Ông Nguyễn Văn Dòng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

*Các Phó Chủ tịch gồm

  - Ông Huỳnh Văn Bé

- Ông Bùi Doãn Nề

-Ông Nguyễn Văn Tâm

       

Hiệp hội In Việt Nam – Vietnam Printing Association(VPA) là tổ chức xã hội  –nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực in cũng như ngành nghề liên quan đến in. Mục đích của Hiệp hội nhằm tập hợp hội viên đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển ngành in Việt Nam và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

 

Ngày 25 tháng 11 năm 2006, tại khách sạn La Thành, Hà Nội, Hiệp hội In Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ II. Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên; Đề ra phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo trong tình hình mới; Thông qua Điều lệ sửa đổi; Bầu Ban Chấp hành mới với 35 ủy viên, trong đó có 13 ủy viên Thường vụ. Tại Đại hội kỳ này ông Nguyễn Văn Dòng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Ông Bùi Doãn Nề làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Các ông Phó Chủ tịch là: Nguyễn Văn Tâm, Trần Trung, Lê Văn Tròn và Trần Bình Trọng.

 

Ngày 08 tháng 12 năm 2016, tại Khách sạn Kỳ Hòa, 238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2016 – 2021 Hiệp hội In Việt Nam. Đại hội đã đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ II; đề ra Phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 39 Ủy viên, Ban kiểm tra với 6 Ủy viên. Tại Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ III, Ban Chấp hành đã bầu ông Nguyễn Văn Dòng tiếp tục giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Thịnh làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Phó Chủ tịch là các ông: Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tâm, Trần Trung, Trần Bình Trọng.  

 

II.HỆ THỐNG TỔ CHỨC

 

1.Đại hội toàn thể là cơ quan có quyền cao nhất quyết định những vấn đề lớn của Hiệp hội như: Xây dựng Điều lệ, Tổ chức bộ máy, Phương hướng nhiệm vụ, Xây dựng và phát triển Hội, công tác Đối ngoại... Nhiệm kỳ Đại hội là 5 năm.

Số lượng hội viên đến thời điểm hiện tại là 186 đơn vị. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của các hội viên: In xuất bản phẩm, báo chí, tem nhãn bao bì, văn hóa phẩm; In bảo an; Cung ứng vật tư, thiết bị cho ngành sản xuất in; Sản xuất vật liệu, chế tạo phụ tùng, thiết bị thay thế; Tư vấn, Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành in…

 

2.Ban Chấp hành được Đại hội bầu và có trách nhiệm điều hành công việc  của Hiệp hội giữa hai kỳ đại hội. Ban chấp hành 39 người.

 

3.Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ để xử lý công việc thường xuyên của Hiệp hội. Ban Thường vụ 15 người..

 

4.Các Ban chuyên môn và cơ quan Hiệp hội:

-Chính sách-Pháp luật

-Đối ngoại

-Kiểm tra

-Tổ chức-Khen thưởng-Kỷ luật

-Thông tin Khoa học, Công nghệ và Đào tạo

-Văn phòng

-Tạp chí In & Truyền thông

 

5.Các Hội địa phương và Chi hội:

   -Hội in Hà Nội

   -Hội in Thành phố Hồ Chí Minh

   -Chi hội In Trung Du-Miền Núi phía Bắc

   -Chi hội In Bắc Miền Trung

   -Chi hội In Đồng bằng sông Cửu Long

 

6.Chức danh lãnh đạo chủ chốt:

   -Chủ tịch: Nguyễn Văn Dòng

   -Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Nguyễn Xuân Thịnh

   -Phó Chủ tịch: Ngô Anh Tuấn

   -Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tâm

   -Phó Chủ tịch: Trần Trung 

   -Phó Chủ tịch: Trần Bình Trọng

 

*Cơ quan điều hành và liên hệ của Hiệp hội là Văn phòng.

  Trụ sở: Số 25A, Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà NộI 

   Điện thoại/Fax: 024 39365254         Email: hhivn.vpa@gmail.com

   Website: www.vinaprint.com.vn


DANH SÁCH HỘI VIÊN