Tin tức hiệp hội

Đại hội lần thứ IV hội xuất bản Việt Nam

Ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội lần thứ IV Hội Xuất bản Việt Nam

Ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội lần thứ IV Hội Xuất bản Việt Nam. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam. Đại diện Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, các Ban Ngành, Hiệp hội cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho……  hội viên của Hội Xuất bản đã về dự.

  Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV. Chủ tịch Hoàng Vĩnh Bảo (thứ năm từ trái, hàng đầu)

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III, những mặt được và những hạn chế, tồn tại. Đồng thời Đại hội cũng đề ra phương hướng công tác cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 31 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã được bầu làm Chủ tịch Hội Xuất bản Việt nam nhiệm kỳ IV cùng 4 Phó Chủ tịch.                                     

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp.

PV. 


Tin tức liên quan


DANH SÁCH HỘI VIÊN