Tin tức hiệp hội

Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty In Tiến Bộ lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chiều ngày 25/8/2017 Công đoàn cơ sở Công ty In Tiến Bộ (thuộc Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

   Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ XII của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chiều ngày 25/8/2017, tại Hội trường Công ty In Tiến Bộ số 175 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn cơ sở Công ty In Tiến Bộ (thuộc Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự Đại hội có đồng chí Đỗ Hồng Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính & quản lý đầu tư, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty In Tiến Bộ; đồng chí Nguyễn Việt Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty In Tiến Bộ; tham dự còn có đại diện lãnh đạo Công đoàn Cục Lưu trữ; Công đoàn Vụ Đảng, đoàn thể; Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện Ban Chấp hành Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty đã tới dự và chúc mừng Đại hội. Tham dự Đại hội còn có 84 đại biểu đại diện cho 226 đoàn viên công đoàn trong toàn Công ty In Tiến Bộ đã về dự đầy đủ.

Trong 5 năm qua tình hình hoạt động công tác công đoàn Công ty có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty và sự quan tâm chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và sự phối hợp của Ban Giám đốc Công ty, hoạt động công tác công đoàn Công ty đã đạt được những kết quả to lớn, tổ chức công đoàn thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của người lao động. Hiện nay công đoàn Công ty có 226 đoàn viên đang sinh hoạt tại 11 công đoàn bộ phận trực thuộc (phòng, phân xưởng). Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Công ty in ấn văn kiện, các tài liệu chính trị, sách, báo, tạp chí phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước trong mọi hoàn cảnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty In Tiến Bộ được Trung ương Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ in dự thảo các văn kiện, các tài liệu phục vụ trực tiếp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; văn kiện, tài liệu nghiên cứu học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI và Khóa XII; ngoài ra Công ty thực hiện nhiệm vụ in ấn các ấn phẩm sách, báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp phục vụ đời sống văn hóa cho các tầng lớp nhân dân theo Luật Xuất bản. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm, đời sống thu nhập ổn định năm sau cao hơn năm trước cho gần 300 lao động. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Đảng, Nhà nước. Để góp phần cùng tập thể người lao động Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, Công đoàn Công ty đã tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn tham gia quản lý sản xuất; thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, người lao động chấp hành và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy trình sản xuất; nâng cao ý thức trách nhiệm trước mỗi công việc được giao. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác”, “ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”, “Trung thành sáng tạo tận tụy gương mẫu”, “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí vật tư, nguyên vật liệu sản xuất”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”...vv. Hằng năm thông qua các phong trào thi đua đã góp phần cùng tập thể người lao động Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị in văn kiện, các tài liệu chính trị, sách, báo, tạp chí phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền của Đảng, nhà nước đảm báo chất lượng, số lượng, nhanh chóng, kịp thời chính xác, an toàn. Ngoài ra hằng năm Công ty đã hoàn thành hàng nghìn hợp đồng in của các khách hàng đảm bảo việc làm đời sống thu nhập cho gần 300 người lao động với mức bình quân thu nhập đạt từ 8 triệu đồng/người/tháng. Mặt khác các cấp Công đoàn Công ty luôn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Trong 5 năm, Công đoàn đã tổ chức cho gần 800 lượt CBCNV đi thăm quan, nghỉ hè tại một số danh lam thắng cảnh, khu nghỉ dưỡng trong cả nước như: Đà Nẵng, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Ninh....vv. Tổ chức tốt các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong 5 năm qua, Công đoàn Công ty đã giới thiệu 30 quần chúng ưu tú để đảng cử đi bồi dưỡng nhận thức về đảng, đã có 22 quần chúng đã kết nạp vào đảng.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 với những thành tích đã đạt được Công đoàn Công ty In Tiến Bộ, 5 năm liên tục được Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng công nhận đạt danh hiệu tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Năm 2013 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2014 và 2016 được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2012, 2015 được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2016 được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen về phong trào “xanh - sạch - đẹp”.

Tại Đại hội các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; tham gia đóng góp sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Việt Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhắc nhở Công đoàn Công ty cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và khắc phục kịp thời hạn chế khuyết điểm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, người lao động gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị và của chính quyền quyền địa phương nơi cư trú; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể Công ty tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và tham gia quản lý sản xuất tại đơn vị, Công ty. Thường xuyên quan tâm chăm lo, đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Mỗi cán bộ, đoàn viên cần phải gương mẫu thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng tổ chức tổ chức ngày càng trong sạch vững mạnh là hạt nhân nòng cốt trong các tổ chức chính trị - xã hội của Công ty....

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đỗ Hồng Tuyến, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích Công đoàn Công ty đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đó là: Năm 2018, Công ty In Tiến Bộ thực hiện di dời cơ sở sản xuất in ra địa điểm mới, các cấp công đoàn cần phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để người lao động an tâm làm việc tiếp tục đi theo Công ty làm việc tại địa điểm mới. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công tác đối với mỗi cán bộ, đoàn viên người lao động; thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí vật tư nguyên vật liệu sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất giảm giá thành nâng cao năng lực cạnh tranh. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay...

Tại Đại hội đã bầu ban chấp hành mới gồm 11 đồng chí; tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; đồng chí Đoàn Đắc Trưởng, Chủ tịch Công đoàn khóa XXXI được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXXII; đồng chí Khang Văn Giáp được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

 Với niềm tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ tới dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty cùng với sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Công đoàn Công ty In Tiến Bộ sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đại hội đề ra góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển Công ty In Tiến Bộ trong giai đoạn mới.

                                                                             Tin bài và ảnh  Đoàn Đắc Trưởng,

                                                                               Công đoàn Công ty In Tiến Bộ


Tin tức liên quan


DANH SÁCH HỘI VIÊN