Tin tức hiệp hội

Hội in Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16 tháng 6 năm 2017 , tại trụ sở văn phòng, Hội In TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Ban Chấp hành. Chủ tịch Ngô Anh Tuấn chủ trì hội nghị

Ngày 16 tháng 6 năm 2017 , tại trụ sở văn phòng, Hội In TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Ban Chấp hành. Chủ tịch Ngô Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Các ủy viên Ban Chấp hành đã có mặt đầy đủ.

Hội nghị kỳ này nhằm đánh giá hoạt động của Hội trong thời gian qua và quyết định tổ chức hội nghị Thường niên năm 2017 cũng như chuẩn bị tham gia Hội chợ ngành in ấn bao bì tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2017.


Tin tức liên quan


DANH SÁCH HỘI VIÊN