Tin tức hiệp hội

Hội nghị gặp gỡ báo chí với doanh nghiệp

Chiều ngày 19/6/2017, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) đã tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ báo chí với doanh nghiệp, doanh nhân”

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cùng ông Đoàn Minh  Huấn, Phó Tổng biên tập, Phụ trách Tạp chí Công sản đã chủ trì hội nghị. Hơn 100 đại biểu từ các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp cùng đông đảo phóng viên báo chí đã tham dự hội nghị.

                       

Đây là dịp cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng với các cơ quan báo chí trao đổi những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp trong thời hội nhập. Đồng thời thấy được vai trò của báo chí trong việc tác động thúc đẩy sự chuyển đổi cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Mục tiêu báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Hội nghị là hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

PV.


Tin tức liên quan


DANH SÁCH HỘI VIÊN