Tin tức


Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Với tinh thần tương thân tương ái trong hoạn nạn, Lãnh đạo Hiệp hội In Việt Nam đã ra lời kêu gọi cộng đồng các cơ sở in, trong và ngoài Hiệp hội chung tay góp sức ủng hộ Công ty Cổ phần In Quảng Bình vượt qua khó khăn do thiên tai.
Xem thêm


Ủng hộ công ty cổ phần in Quảng Bình

Ủng hộ công ty cổ phần in Quảng Bình

Cập nhật hoạt động ủng hộ công ty cổ phần in Quảng Bình tính đến hết ngày 21 / 10 / 2016
Xem thêm

Hội thảo “Tiêu chuẩn hoá để quản lý chất lượng sản phẩm”

Hội thảo “Tiêu chuẩn hoá để quản lý chất lượng sản phẩm”

Hội In TPHCM đã phối hợp với Hiệp hội In Việt Nam tổ chức Hội thảo:“Tiêu chuẩn hoá để quản lý chất lượng sản phẩm”
Xem thêm

DANH SÁCH HỘI VIÊN