Văn bản mới

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ 60/2014/NĐ-CP

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP,

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ 60/2014/NĐ-CP

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP, ngày 19 tháng 6 năm 2014 của.Chính phủ Quy định về hoạt động in. Ban biên tập Website của Hiệp hội xin đăng tải toàn bộ văn bản Nghị định để hội viên và bạn đọc quan tâm được biết và thực hiện trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

Click vào đây để xem Bản đầy đủ của NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 60/2014/NĐ-CP


Tin tức liên quan


DANH SÁCH HỘI VIÊN