Danh sách hội viên

73. CÔNG TY CP IN HÀ TĨNH

Số 153 Đường Hà Huy Tập – P Nam Hà – TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 890 599 Fax: 0913 308 490
Email: huyennga.iht@gmail.com Website: www.inhatinh.com Giám đốc: Ô. Nguyễn Văn Phú Di động: 0913 308 490

74. CÔNG TY CP IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU NGHỆ AN

Số 5 Đường Trường Thi – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383 844 602 Fax: 0383 844 426
Email: inphbmnghean@gmail.com Website: Giám đốc: Ô. Trần Đình Độ Di động: 0976276258.

75. CÔNG TY CP IN NGHỆ AN

216 Trần Phú – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383 844 667 Fax: 0383 562 012
Email: Website: Giám đốc: Ô. Uông Văn Hiệp Di động: 0912 062 656

76. CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN

58 Đào Tấn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383 832 677 Fax: 0383 844 426
Email: inbaonghean@gmail.com Website: Giám đốc: Ô. Đặng Xuân Bảng Di động: 0942 469 998

77. CÔNG TY CP IN BÁO THANH HÓA

Số 01 Nguyễn Du – P Điện Biên –TP Thanh Hóa
Điện thoại: 0373 854 585 Fax: 0373 759 950
Email: inbaothanhhoa@gmail.com Website: Giám đốc: Ô. Nguyễn Duy Hoa Di động: 0913 293 112

78. CÔNG TY CP IN VẬT TƯ BA ĐÌNH THANH HÓA

96 Lê Hoàn – P Điện Biên – TP Thanh Hóa
Điện thoại: 0373 852 678 Fax: 0373 852 678
Email: nguyentiendung18460@gmail.com Website: Giám đốc: Ô.Nguyễn Tiến Dũng Di động: 0913 293 177

79. CÔNG TY CƠ KHÍ QUỐC HÒA

Đường 1A – P Phúc Thành – TP Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 036 3833 383 Fax: 036 3831 222
Email: lethitamnb@gmail.com Website: Giám đốc: Ô.Nguyễn Quốc Hòa Di động: 0913 385 465

80. CÔNG TY CP IN VÀ VĂN HÓA PHẦM NINH BÌNH

Đường 1A – P Phúc Thành – TP Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 030 3871 310 Fax: 030 3975 288
Email: lethitamnb@gmail.com Website: Giám đốc: B. Nguyễn Thị Minh Châu Di động: 0915 931 881
DANH SÁCH HỘI VIÊN